7ος στόχος: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

«Μια θεία γεμάτη ενέργεια». 
Υπουργείο Ανάπτυξης. Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας. 
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου